Yogalärarutbildning

I takt med att intresset för yoga växer har behovet av kompetenta yogalärare ökat.
Yogan erbjuder en utveckling på många olika plan, förutom den fysiska aspekten börjar man förr eller senare reflektera över existentiella frågor. De inre processer som sätts igång måste ta de tid den behöver. Vi på Inbalance tar fasta på detta och därför gör vi ett lärarprogram där du växer in i rollen långsamt.
Utbildningen kommer bestå av både teori och praktik och passar dig som vill fördjupa dig och komma vidare i yogan och för dig som så småningom vill börja undervisa. Det är en lång process och bäst är förstås att gå in med tålamod och öppet sinne!

Yogautbildningen på Inbalance skiljer sig något från andra utbildningsprogram. Vårt program, som ska leda till en lärarkompetens, innebär att man redan från starten av utbildningen får vara med och observera, assistera och träna på att leda delar av klasser. Vi strävar efter att du förankrar det du lär dig både teoretiskt och praktiskt och växer in i lärarrollen på ett naturligt sätt. Vi kommer begränsa antalet elever till maximalt sexton personer. Du bör ha yogat regelbundet i minst ett år. Elever och lärare träffas under sex månaders tid, en helg i månaden och en klass/veckan för observering/assistering/. Du tar del av ett kompetent lärarteam, alla specialiserade inom sina respektive områden.

Utbildning äger rum på yogastudion Inbalance på Södermalm i Stockholm.

Terminskort för VT-17 ingår i priset.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller en teoretisk och praktisk del.

Asanas / Praktik:
Egen regelbunden praktik
Rörelsers linjering
Läsa av kroppar
Justeringar och fysiska korrigeringar
Modifieringar av rörelser.
Observera och assistera ”riktiga” klasser.
Instruera delar av och i slutet leda en hel klass.
Pranayama
Meditationstekniker
Mantra
Mudras
Vinyasa flow:
Sekvensering
Arbeta med teman
Yin yoga:
Filosofi
Grundläggande positioner
Sekvensering
Chakasystemet:
Grundegenskaper
Kopplade till fysiska symtom och sjukdomstillstånd
Anatomi:
Kroppsanatomi
Biomekanik
Vävnadslära
Filosofi:
Yogans historia
Filosofiska texter, Yogasutras, Bhagavadghita
Hur filosofin blir relevant i det personliga yogautövandet
Skillnad mellan tantrisk och klassisk yoga
Hur buddhismen influerat Yogasutras
Ayurveda

Vi som undervisar på utbildningen

Naomi Grosin

Lärare

Naomi började utöva yoga 1995 och har undervisat sedan 2000. Några år senare, 2005, öppnade hon Inbalance på Södermalm. Många resor till Indien och andra delar av världen har det blivit av med åren för att studera för utvalda lärare, b. la. Sri K Patthabi Jois, Sharat Rangaswami, Richard Freeman, Maty Ezraty, Rolf Naujokat, Ron Ried, John Scott, Sara Powers, och Paul Grilley…

Luke Bennett

Ostepat

Luke är osteopat sedan 2011och utbildad vid Stockholm College of Osteopathic Medicine där han sedan 2012 även undervisar neurologi, differentialdiagnostik och anamnestagning. Luke har praktiserat yoga sedan 2005 och arbetar återkommande med att kombinera och integrera osteopati med individuellt anpassad yoga. På Inbalance lärarutbildning undervisar Luke i anatomi, biomekanik och vävnadslära.

Lena Järpsten

Lärare

Lena har sin bakgrund inom träning, kroppsterapi och yoga. Hon är Yoga Alliance Certifierad och har i över ett decennium spenderat långa perioder i Indien för att fördjupa sig i yoga, meditation och dans

Jenny Lindgren

Yinyogalärare

Jenny har studerat och praktiserat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år och har genomfört flertalet yogalärarutbildningar och fördjupningar. Hon driver yogastudion Skimra Yoga sedan 2010 samt är i slutskedet av sin 4,5-åriga osteopat-utbildning. Hon ansvarar för Yin yoga delen av utbildningen.

Eva Ericsson

Lärare

Eva har en internationell bakgrund och tillbringade stora delar av 80-talet i andra länder. Hennes bas att arbeta med rörelse skapade hon genom dansen. Hon studerade dans i USA och tog yoga och meditationsklasser som ett komplement till dansen. Genom åren har hon haft glädjen att möta och praktisera för…

INTRO
INNEHÅLL
TIDPLAN
LÄRARE
PRIS

I takt med att intresset för yoga växer har behovet av kompetenta yogalärare ökat.
Yogan erbjuder en utveckling på många olika plan, förutom den fysiska aspekten börjar man förr eller senare reflektera över existentiella frågor. De inre processer som sätts igång måste ta de tid den behöver. Vi på Inbalance tar fasta på detta och därför gör vi ett lärarprogram där du växer in i rollen långsamt.
Utbildningen kommer bestå av både teori och praktik och passar dig som vill fördjupa dig och komma vidare i yogan och för dig som så småningom vill börja undervisa. Det är en lång process och bäst är förstås att gå in med tålamod och öppet sinne!

Yogautbildningen på Inbalance skiljer sig något från andra utbildningsprogram. Vårt program, som ska leda till en lärarkompetens, innebär att man redan från starten av utbildningen får vara med och observera, assistera och träna på att leda delar av klasser. Vi strävar efter att du förankrar det du lär dig både teoretiskt och praktiskt och växer in i lärarrollen på ett naturligt sätt. Vi kommer begränsa antalet elever till maximalt sexton personer. Du bör ha yogat regelbundet i minst ett år. Elever och lärare träffas under sex månaders tid, en helg i månaden och en klass/veckan för observering/assistering/. Du tar del av ett kompetent lärarteam, alla specialiserade inom sina respektive områden.

Utbildning äger rum på yogastudion Inbalance på Södermalm i Stockholm.

Terminskort för VT-17 ingår i priset.

Utbildningen innehåller en teoretisk och praktisk del.

Asanas / Praktik:
Egen regelbunden praktik
Rörelsers linjeiring
Läsa av kroppar
Justeringar och fysiska korrigeringar
Modifieringar av rörelser.
Observera och assistera ”riktiga” klasser.
Instruera delar av och i slutet leda en hel klass.
Pranayama
Meditationstekniker
Mantra
Mudras
Vinyasa flow:
Sekvensering
Arbeta med teman
Yin yoga:
Filosofi
Grundläggande positioner
Sekvensering
Chakasystemet:
Grundegenskaper
Kopplade till fysiska symtom och sjukdomstillstånd
Anatomi
Biomekanik
Vävnadslära
Filosofi:
Yogans historia
Filosofiska texter, Yogasutras, Bhagavadghita
Hur filosofin blir relevant i det personliga yogautövandet
Skillnad mellan tantrisk och klassisk yoga
Hur buddhismen influerat Yogasutras
Ayurveda

Vi startar utbildningen med två intensiva helger i slutet av augusti:
Exakta dagar uppdateras inom kort
Helg 1: Helg 2:
Torsdag kl. 09.00-18.00 Fredag kl. 09.00-18.00
Fredag kl. 09.00-18.00 Lördag kl. 12.00-19.00
Lördag kl. 12.00-19.00 Söndag kl. 09.00-17.00
Söndag kl. 09.00-17.00

Under höstterminen kommer vi sedan träffan ca 1 helg var 3:e-4:e vecka.

Ungefärliga tider specas nedan och uppdateras inom kort med exakta dagar och tider. Vi träffas även två helger i januari 2018:

8-10 september – TBD
Fredag kl. 17.00-21.00
Lördag kl. 14.00-20.00
Söndag kl. 09.00-18.00

29 september – 1 oktober – TBD
Fredag kl. 17.00-21.00
Lördag kl. 14.00-20.00
Söndag kl. 09.00-16.30

27-29 oktober – TBD
Fredag kl. 17.00-21.00
Lördag kl. 14.00-20.00
Söndag kl. 09.00-16.30

17-19 november – TBD
Fredag kl. 17.00-21.00
Lördag kl. 14.00-20.00
Söndag kl. 09.00-16.30

8-10 december – TBD
Fredag kl. 17.00-21.00
Lördag kl. 14.00-20.00
Söndag kl. 09.00-16.30

12-14 januari – TBD
Fredag kl. 17.00-21.00
Lördag kl. 09.00-18.00
Söndag kl. 09.00-18.00

19-21 januari – TBD
Fredag kl. 17.00-21.00
Lördag kl. 09.00-18.00
Söndag kl. 09.00-18.00

Du kommer även att observera/assistera minst en valfri klass i veckan.

Naomi Grosin:
Naomi Grosin är huvudlärare för utbildningen och ansvarar för den praktiska delen. Hon har utövat yoga i över 20 år och undervisat sedan år 2000. Hon är huvudlärare på yogastudion Inbalance som hon öppnade år 2005. Hon har gått teachertrainings och studerat för b. la. Sri K Patthabi Jois, Sharat Rangaswami, Richard Freeman, Maty Ezraty, Rolf Naujokat, Ron Ried, John Scott, Tim Miller, Mark Darby, Sara Powers, och Paul Grilley. Hon har även gått fyra terminer- instuktörs och terapeututbildning för Göran Boll på MediYoga institutet.

Eva Ericsson
Eva har en internationell bakgrund och började utövade yoga och ta meditationsklasser som ett komplement till dansen där hon har sin grund. Hon åker regelbundet till USA där hon praktiserar och b. la. assisterar Shiva Rea och Sarah Powers.
Yogalärarutbildningar i Ashtanga-, Hatha-, Yin- och Vinyasayoga.har hon gått i USA, Indien och Sverige. Hon har även utbildning och arbetslivserfarenhet i massage och psykoterapi. På Inbalance lärarutbidning kommer hon undervisa i den praktiska delen i yin och filosofi.

Jenny Lindgren – har studerat och praktiserat yoga, meditation och yogisk filosofi i över 20 år och har genomfört flertalet yogalärarutbildningar och fördjupningar. Hon driver yogaplatsen Skimra Yoga sedan 2010 samt är i slutskedet av sin 4,5-åriga osteopat-utbildning. Hon ansvarar för Yin yoga delen av utbildningen.

Luke Bennett – är osteopat sedan 2011. Han är utbildad vid Stockholm College of OsteopathicMedicine där han sedan 2012 även undervisar neurologi, differentialdiagnostik och anamnestagning. Han arbetar också som handledare på skolans elevklinik. Luke har praktiserat yoga sedan 2005 och arbetar återkommande med att kombinera och integrera osteopati med individuellt anpassad yoga. På Inbalance lärarutbildnind kommer Luke undervisa i Anatomi, Biomekanik och Vävnadslära.

Lena Järpsten – har sin bakgrund inom träning, kroppsterapi och yoga. Hon är Yoga Alliance Certifierad och har i över ett decennium spenderat långa perioder i Indien för att fördjupa sig i yoga, meditation och dans. Lena har jobbat med olika former av träning och gruppträning i 25 år. Lena är terapeutiskt utbildad vid Osho International Meditation Resort med inriktning på holistisk kroppsterapi, relationsdynamik, mindfulness och meditation. Hon är särskilt fascinerad av kroppen. Genom yogan blir den en kungsväg till högre nivåer av medvetenhet och en enklare livsföring. På Inbalance yogalärarutbildning kommer hon prata om olika meditationstekniker och guida i meditation. Lena kommer även undervisa på Vinyasa flow blocket.

Early bird, inbetalning av hela beloppet före 31/5 – 29.500 kr.
Efter detta datum- 33.000 kr.

KONTAKTA OSS GÄRNA OM DU HAR FRÅGOR:

Yogalärarutbildning Sidebar

Content available soon.